Flora- en vogelrijk

Zeldzame vogels in polder en duin

Vlieland heeft een rijke dierenwereld. Naast de zeehonden, vissen, schaaldieren en kleine zoogdieren, zijn er vooral veel vogels te zien. Ongeveer honderddertig soorten in totaal. Onder vogelspotters zijn de Meeuwenduinen geliefd. Dit gebied ligt ruwweg in het midden van het eiland, aan de noordelijke kant van Vlieland.

Het gebied met de meeste vogels ligt zuidelijk van de Meeuwenduinen: Kroon’s polders. De dijken die deze polders creëerden, zijn begin vorige eeuw aangelegd om het achterland te beschermen tegen de zee. De Kroon’s polders zijn vanwege de kwetsbare vogels en planten alleen met excursies te bezoeken maar het Kuierpaadje, dat het hele gebied omarmt, is voortdurend vrij begaanbaar. Vanaf dit pad is alles prima te zien. Specifieke informatie over rondleidingen en de data waarop de natuurgebieden toegankelijk zijn, kunt u verkrijgen bij Staatsbosbeheer.

Orchideeën, duinrozen en cranberry’s

De onbedorven en onbemeste duinvalleien van Vlieland zijn een goede ondergrond voor allerlei planten. Zo groeien hier elf soorten orchideeën. Ook de stekeligste onder de wilde rozen wortelt op Vlie: de duinroos met zijn wit tot lichtroze bloesems. In de tussendijkse gebieden van Kroons polders groeit hier en daar de zoute groente zeekraal.

Uiteraard is ook op Vlie de veenbes of cranberry te vinden. De Cranberryvlakte is bijna 50 hectare groot en ligt noordelijk van Lange Paal. In het najaar vinden op Vlieland allerlei festiviteiten plaats om de oogst van de cranberry te vieren.

Meer dan 30 jaar ervaring
Meest geboekt op Vlieland
Snelle service
Honden zijn welkom
Zoek in ons aanbod!